Yeni Sayfa 2 PROJENİN YARARLARI

Farklı inanç ve kültürlerden insanlar, aynı anlayış ve duygularla, ortak bir mekânda bir araya gelecek, aralarında saygı ve sevgi esaslı dayanışmanın kurulduğu bir atmosfer oluşacak ve tüm insanlığa güçlü bir mesaj verilecektir.
Yıl boyunca yapılan yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerinin tanıtılması, değerlendirilmesi ve paylaşılması sağlanacaktır.

 o Her yıl yapılacak bu buluşmalar sayesinde, dünya ölçeğinde desteğe ihtiyaç duyulan bölgelere yönelik olarak ortak insani projeleri uygulama imkânı olacaktır. Kaynakların ve deneyimlerin bir araya getirilmesi sayesinde sorunlar için bütüncül ve çözümleyici girişimler hayata geçirilecektir.

 o Değişik ülke ve kültürlerden gelen katılımcılar yöre halkıyla tanışma, kültürel paylaşımlarda bulunma fırsatını yakalayacaktır. Her yıl açılacak Halil İbrahim Sofraları ile Şanlıurfalı aileler yerli ve yabancı konukları evlerinde misafir edecek, doğal aile ortamlarını onlarla paylaşacaktır. Şanlıurfa’da var olan bu çok köklü gelenek yeniden canlanacaktır.

 o Hz. İbrahim Peygamber’in evrensel mesajları bütün insanlığa ulaşmada bir anahtar olmaktadır. Uluslararası Halil İbrahim Buluşmaları Şanlıurfa ve bu bölgenin insani değerlerin merkezi olarak görülmesi ve tanıtılmasında önemli rol oynayacaktır.

 o Uluslararası Halil İbrahim Buluşmaları önemli bir inanç turizm merkezi olan Şanlıurfa’nın dünya ölçeğinde bir turizm merkezi olmasında önemli katkı sağlayacaktır. Sanayi yatırımlarından yeterince faydalanamamış bölge halkı, turizm aracılığıyla oluşacak refahtan pay alacaktır.

 o Gelişecek turizm ve tarih bilinci, yöre halkını bölgenin kentsel ve kırsal dokusunu korumaya teşvik edecektir. Koruma kültürü gelişirken restorasyon faaliyetleri de ivme kazanacaktır.

 o Sosyal yardım faaliyetleri yapılacak konferanslar ile daha sağlam temellere oturtulacak, ortak kriterler belirlenecek, bu faaliyetler içinde bulunanlar için mesleki bir formasyon belirlenecektirProjeli çalışma bilinci gelişecek, kaynakların daha etkili ve verimli kullanılması sağlanmış olacaktır.

 o Sosyal yardım faaliyetlerinden faydalanan insanlar adına bu faaliyetleri gerçekleştirenlere teşekkür edebilme imkanı sağlanacaktır.

 o Projeli çalışma bilinci gelişecek, kaynakların daha etkili ve verimli kullanılması sağlanmış olacaktır.

 o Sosyal yardım faaliyetlerinden faydalanan insanlar adına bu faaliyetleri gerçekleştirenlere teşekkür edebilme imkanı sağlanacaktır.

etkinlik baslik
 • EYLÜL - 2014
 • Pzt
 • Sal
 • Çrs
 • Prs
 • Cum
 • Cts
 • Pzr
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

Halil İbrahim Buluşmaları

Halil İbrahim Buluşmaları
 

kısa yollar baslik
DESTEK VERENLER